ROTOR RETRO TOUR FIVA WORLD RALLY 2024

Niedawno ruszyliśmy z rezerwacjami na ROTOR RETRO TOUR FIVA WORLD RALLY 2024 !! Pierwsze zgłoszenia już wpływają w związku z tym poniżej chcielibyśmy podać ceny dotyczące noclegów w Hotel Zamek Ryn – Conference & SPA**** podczas trwania wydarzenia w dniach 04-08.09.2024
1.Pokój jednoosobowy 1640 PLN
2.Pokój dwuosobowy 2220 PLN
3.Miejsce w pokoju dwuosobowym 1110 PLN
Ceny obejmują:
• Codzienne śniadania
• Dostęp do Internetu Wi-Fi
• Wstęp do Centrum Rekreacji w gotyckich wnętrzach zamku: kąpiel przy blasku kominka oraz możliwość korzystania z saun
• Wstęp do Centrum Rekreacji w SPA Księżnej Anny basen 100m2, 2 jacuzzi
• Wstęp do saunarium
• Korzystanie z sali fitness
Każdy uczestnik otrzyma numer zawodnika oraz bezpośredni link do rezerwacji w hotelu po rejestracji na stronie www.rotorretrotour2024.pl oraz wpłaceniu wpisowego.
*Podczas dokonywania rezerwacji niezbędne jest podanie numeru uczestnika lub załogi w rubryce „uwagi”
Hello everyone !!
Not long ago we started with reservations for ROTOR RETRO TOUR FIVA WORLD RALLY 2024!! The first notifications are already coming in, therefore, below we would like to provide prices for accommodation at Hotel Zamek Ryn – Conference & SPA****during  the event on 04-08.09.2024
1. Single room 1640 PLN
2. Double room 2220 PLN
3. Place in a double room 1110 PLN
Prices include:
• Daily breakfast
• Wi-Fi internet access
• Access to the Recreation Center in the Gothic interiors of the castle: bath by the glow of the fireplace and the possibility of using saunas
• Access to the Recreation Center at Duchess Anna’s SPA, swimming pool 100m2, 2 jacuzzis
• Entrance to the sauna area
• Use of the fitness room
Each participant will receive a competitor number and a direct link to the hotel reservation after registration at www.rotorretrotour2024.pl and payment of the entry fee.
*When making a reservation, it is necessary to provide the participant or crew number in the „comments” box